Biden bespreekt het Israël-Hamas-kader in het opiniestuk van de Washington Post

President Biden schreef een opiniestuk in The Washington Post, waar hij zijn raamwerk voor een oorlog tussen Israël en Hamas besprak, waarbij hij zei dat de Verenigde Staten “klaar zijn om hun eigen stappen te ondernemen” in deze kwestie.

Biden zei dat een tweestatenoplossing een weg naar vrede zou zijn voor Israël en de burgers in Gaza, en voegde eraan toe dat zij gelijke maatregelen op het gebied van vrijheid, kansen en waardigheid moeten hebben. Hij riep de Israëlische kolonisten op die naar verluidt Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hebben aangevallen sinds het begin van de oorlog en schetste verschillende aanbevelingen die hij heeft over hoe verder te gaan.

“Ik heb de Israëlische leiders benadrukt dat het extremistische geweld tegen de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever moet stoppen en dat degenen die het geweld hebben gepleegd ter verantwoording moeten worden geroepen”, schreef hij. “De Verenigde Staten zijn bereid hun eigen stappen te ondernemen, waaronder het uitvaardigen van visumverboden aan extremisten die burgers op de Westelijke Jordaanoever aanvallen.”

Hij stelde verschillende principes voor hoe verder te gaan, waaronder de suggestie dat Gaza nooit meer als een “platform voor terrorisme” mag worden gebruikt. Hij zei dat na de oorlog de stemmen van het Palestijnse volk centraal moeten staan ​​in het bestuur na de crisis.

Gaza en de Westelijke Jordaanoever moeten ‘herenigd worden onder één enkele bestuursstructuur’, zei Biden. De internationale gemeenschap moet geld beschikbaar stellen om de bevolking van Gaza in de onmiddellijke nasleep te ondersteunen en tegemoet te komen aan de langetermijnbehoeften van burgers, stelde hij voor.

Het conflict in het Midden-Oosten begon begin oktober toen de Palestijnse militante groepering Hamas Israël binnenviel met een brutale verrassingsaanval waarbij 1.200 mensen om het leven kwamen. In de weken na de eerste aanval lanceerde Israël een lucht- en grondtegenoffensief waarbij meer dan 11.000 mensen omkwamen, meldde het door Hamas geleide Gaza-ministerie van Volksgezondheid.

‘Zowel Poetin als Hamas vechten om de aangrenzende democratie van de kaart te vegen. Zowel Poetin als Hamas hopen de bredere regionale stabiliteit en integratie te ondermijnen en te profiteren van de daaruit voortvloeiende wanorde.” – schreef Biden. ‘Amerika kan en zal niet toestaan ​​dat dit gebeurt. Voor onze nationale veiligheidsbelangen – en voor het voordeel van de hele wereld.”

Biden herhaalde ook zijn eerdere opmerkingen over het staakt-het-vuren en zei dat zolang Hamas vasthoudt aan zijn ideologie van vernietiging, een staakt-het-vuren geen vredesoplossing is.

In plaats van op te roepen tot een staakt-het-vuren, zoals verschillende voormalige campagnemedewerkers en een groeiend aantal leden van het Congres hebben opgeroepen, heeft Biden met de Israëlische leiders samengewerkt om te onderhandelen over een pauze in de strijd, zodat humanitaire hulp kan worden verleend aan burgers in Gaza. Hij bleef bij zijn eerdere verklaringen en zei dat hij achter het Israëlische volk staat “terwijl zij zichzelf verdedigen tegen het moorddadige nihilisme van Hamas.”

Biden sprak onlangs met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over een mogelijke pauze in de gevechten, zodat er meer humanitaire hulp naar burgers in Gaza kan worden gestuurd. Biden schreef ook dat hij “diepbedroefd was door de beelden” die uit Gaza kwamen.

Zowel Biden als Netanyahu zeiden dat er pas een staakt-het-vuren zou komen als meer dan 200 gijzelaars die bij de aanval van 7 oktober waren gegijzeld, waren vrijgelaten. Biden zei dat zijn team er alles aan deed om de gijzelaars eruit te krijgen.

“Ons doel zou niet simpelweg moeten zijn om de oorlog voor vandaag te stoppen – het zou moeten zijn om de oorlog voor altijd te beëindigen, de cyclus van onophoudelijk geweld te doorbreken en iets sterkers op te bouwen in Gaza en in het hele Midden-Oosten, zodat de geschiedenis zich niet herhaalt.” Biden schreef.

Nu het conflict zijn tol eist van de VS, er in het hele land protesten uitbreken en het antisemitisme toeneemt, zei Biden dat het land harder moet werken om de waarden te behouden die Amerika maken tot wat het is. Als natie met vrijheid van religie en meningsuiting hebben we het vermogen om te debatteren en het oneens te zijn, maar nu het antisemitisme toeneemt, zei Biden dat haat en onverdraagzaamheid moeten worden veroordeeld.

“De afgelopen jaren heeft te veel haat te veel zuurstof gekregen, waardoor racisme en een alarmerende toename van het antisemitisme in Amerika zijn aangewakkerd”, luiden de opmerkingen van Biden.

In zijn slottoespraak zei de president dat het in momenten van geweld en lijden moeilijk voor te stellen is dat er iets anders mogelijk is.

“We mogen onze vastberadenheid om deze doelen na te streven niet verliezen, want nu zijn een duidelijke visie, grote ideeën en politieke moed het meest nodig”, schreef hij. “Het is een strategie die mijn regering zal blijven volgen – in het Midden-Oosten, in Europa en over de hele wereld.”

Copyright 2023 Nextstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, gekopieerd of herverdeeld.

1k free spins coin master 2023
coin master free spins 2023
800 free spins coin master 2023
coin master free spin 99,999

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top